ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ισόγειο κεραμοσκεπές λιθόκτιστο κτήριο με εσωτερικό πατάρι. Το κτήριο του χαρουπόμυλου ήταν βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας χαρουπιού. Το οικοδόμημα και οι μηχανολογικές του εγκαταστάσεις αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα για τη βιομηχανική αρχιτεκτονική. Έχει κτιστεί το 1930 και είναι το μοναδικό βιομηχανικό κτήριο αυτού του είδους σε όλη την Κρήτη. Είναι ισόγειο 500 τ.μ. έκτασης και ενός παταριού ημιωρόφου 100 τ.μ.
Συντάκτης
Παναγιώτα Τριμανδήλη, αρχιτέκτων