ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αξιόλογο δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Το κάστρο αποτελείται από μία μεγάλη εσωτερική αυλή, η οποία περιβάλλεται σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς από δύο συνεχόμενους χώρους οι οποίοι ενώνονται με καμάρες. Η στέγαση των χώρων αυτών γίνεται με ψηλούς θόλους. Στην ανατολική υπάρχει κτίσμα που στεγάζεται και αυτό με θόλο χαμηλότερο από τους προηγούμενους σε όλο το μήκος της πλευράς αυτής. Η πρόσβαση γίνεται με ράμπα από την νότια πλευρά στην οποία το περιτείχισμα διακόπτεται από ένα κλειστό τμήμα για την είσοδο. Ο κουλές είναι κατασκευασμένος από τοπική υπόλευκη πέτρα με σκληρό συνδετικό κονίαμα. Εξωτερικά και εσωτερικά είναι επιχρισμένο και το πάχος της λιθοδομής είναι 1,20 μ. Έχουν καταρρεύσει το δυτικό και ανατολικό κτίσμα. Υπάρχει δεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού της οποίας σώζεται το εσωτερικό υδραυλικό κονίαμα.
Συντάκτης
Ειρήνη Μαγιάφα, αρχιτέκτων-μηχανικός