ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός του β' μισού 11ου αι. Είχε παραμορφωθεί από προσθήκες που αφαιρέθηκαν το 1959, οπότε το μνημείο αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή. Τις όψεις του διακοσμούσε ζωφόρος από πήλινα πλακίδια με ανάγλυφη διακόσμηση παλαιάς αραβικής γραφής (κουφικής), δύο από τα οποία είναι εντοιχισμένα στη δυτική όψη του ναού. Η ζωφόρος αυτή βρίσκει παράλληλο στη ζωφόρο του ναού των Αγίων Θεοδώρων Πλατείας Κλαυθμώνος.