ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Είναι ένα οικοδόμημα νεοκλασικό, διώροφο, κεραμοσκεπές. Η κύρια όψη του επί της οδού Κ. Τρικούπη φέρει πλούσια διακόσμηση με νεοκλασικά στοιχεία, το κεντρικό της τμήμα προεξέχει ελαφρά και είναι ψηλότερο των δύο άλλων τμημάτων, όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου και το μεγαλύτερο μπαλκόνι του ορόφου.

Η κεντρική είσοδος χωρίζεται με τέσσερις παραστάδες σε τρία τμήματα και στέφονται με έναν θριγκό και ένα μικρό αέτωμα. Από πάνω βρίσκεται το κεντρικό μαρμάρινο μπαλκόνι, το οποίο στηρίζουν τέσσερα διακοσμητικά φουρούσια και φέρει απλού σχεδίου κιγκλίδωμα που στηρίζουν τέσσερις πεσσοί τοποθετημένοι σε αντιστοιχία των φουρουσιών.

Η μπαλκονόπορτα που βλέπει σ' αυτό, σε αντιστοιχία με το κεντρικό τμήμα της κύριας εισόδου του ισογείου πλαισιώνεται και αυτή από παραστάδες και στέφεται από μικρό αέτωμα.
Συντάκτης
Ρεγγίνα Ραζή, αρχιτέκτων