ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη τετρατάξιου Δημοτικού Σχολείου Λαμπείας στην Ηλεία
Το μνημείο λειτουργεί ως Δημοτικό Σχολείο και πνευματικό κέντρο του Δήμου. Κατασκευάστηκε με δωρεά του Α. Συγγρού το 1907.

Χαρακτηρίζεται από μία νεοκλασική συμμετρική λιτή σύνθεση των όγκων του, με τα τύμπανα των στεγών να διαγράφονται με απλά κορνιζώματα. Η κύρια όψη του φέρει πρόστυλο που μορφώνεται από πέντε πεσσούς τετράγωνης διατομής.

Το Δημοτικό Σχολείο της Λαμπείας αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολικού κτιρίου των αρχών του προηγούμενου αιώνα και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Συντάκτης
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχιτέκτων