ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κτίριο. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράρριχτη. Περιμετρικά της στέγης υπάρχουν ακροκέραμα και στις ακμές των όψεων υπάρχουν παραστάδες με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού. Κάτω από τα ακροκέραμα υπάρχει γείσο και τραβηχτό κονίαμα και κάτω από αυτό υπάρχει ανάγλυφη οδοντωτή ταινία. Μεταξύ γείσου, σκεπής και υπερθύρων, υπάρχει περιμετρική ανάγλυφη διακοσμητική ταινία. Σε μικρή εσωτερική εσοχή και στο κάτω μέρος των παραθύρων υπάρχει ανάγλυφη κορνίζα.

Τα ανοίγματα του ορόφου είναι συμμετρικά ως προς τα ανοίγματα του ισογείου. Τα θυρώματα του ορόφου είναι γαλλικού τύπου και στις δύο όψεις του κτιρίου υπάρχουν εξωστόθυρες που βαίνουν σε εξώστη με μαρμάρινη βάση, μαρμάρινα φουρούσια και σφυρίλατο περίτεχνο κάγκελο. Περιμετρικά του κτιρίου διαγράφεται κυματοειδής ταινία από τραβηχτό κονίαμα που ορίζει το ισόγειο από τον όροφο. Στο ισόγειο τα ανοίγματα είναι ξύλινα και στο κάτω μέρος ταμπλαδωτά ενώ τα υπόλοιπα με τζάμι.
Συντάκτης
Ακριβή Κατσιγιάννη, πολιτικός μηχανικός