ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το κτίριο ανήκει στα Γαλαξειδιώτικα σπίτια της πρώτης περίοδου. Είναι ανεξάρτητο από τα άλλα, ελεύθερα δομημένο έτσι όπως ήταν τα μεγαλύτερα και πλουσιώτερα από αυτά. Το κτίριο ήταν αρχικά το αρχοντικό του Αγγελή, δηλαδή κατοικία. Στη συνέχεια λειτουργεί ως Ναυτικό Γυμνάσιο και σήμερα φιλοξενεί το Λαογραφικό Μουσείο.

Αναγνωρίζουμε στο σπίτι τα κοινά μορφολογικά στοιχεία των πρώτων σπιτιών του Γαλαξειδίου με την αυστηρή μορφή, τις απλές γραμμές, την αρμονική και συγχρόνως μεγαλόπρεπη θωριά τους. Ο όγκος του είναι ψηλός, κυβικός. Οι γωνίες τους είναι κατασκευασμένες με λαξευτούς γωνιόλιθους, ενώ οι τοίχοι συνδέονται μεταξύ τους με σιδηροδεσιές. Από την παρατήρηση των σπιτιών της ίδιας περιόδου συμπεραίνουμε ότι το επίχρισμα στο κέλυφος του κτιρίου είναι μεταγενέστερη επέμβαση και ότι η αρχική του μορφή ήταν ανεπίχριστη. Χαρακτηριστικό και το πέτρινο ζωνάρι από πελεκημένες πέτρες στο ύψος του πατώματος του σπιτιού που το περιθέει.

Τα πλαίσια των ανοιγμάτων για τις πόρτες και τα παράθυρα είναι από πελεκημένη πέτρα, μαρτυρία της πλούσιας κατασκευής του. Η μορφή τους είναι ορθογωνική εκτός των ανοιγμάτων των τριών όψεων του ισογείου που απολήγουν σε τόξο. Το τόξο φράσσεται με βαρύ σιδερένιο κιγκλίδωμα, ενώ τα κουφώματα στις εξώπορτες του ισογείου είναι ξύλινα ταμπλαδωτά.

Για περισσότερη ασφάλεια έχουν τοποθετηθεί σιδεριές στα παράθυρα του ισογείου και σε αυτά της πρόσοψης, σύμφωνα τουλάχιστον με παλαιότερες φωτογραφίες και σχετική βιβλιογραφία, υπήρχαν εξώφυλλα καρφωτά. Τα περισσότερα ανοίγματα στερούνται εξωφύλλων. Προφανώς αφαιρέθηκαν όταν λειτούργησε ως Ναυτικό Γυμνάσιο.
Συντάκτης
Δέσποινα Λαγογιάννη, αρχιτέκτων