ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα με τετράρριχτη στέγη και κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Ο βασικός κορμός του κτιρίου αποτελείται από ημιϋπόγειο και υπερυψωμένο ισόγειο.

Η μορφολογία του χαρακτηρίζεται από την ανεπίχριστη λιθοδομή με ιδιαίτερα επιμελημένη λάξευση και στοιχεία νεοκλασικής μορφολογίας.

Τα ανοίγματα φέρουν μεταπλασμένα θωράκια και ανακουφιστικά τόξα από συμπαγές τούβλο και σενάζ από σιδηροδοκούς.

Ανήκει στην οικογένεια Γεωργίου Ζούζουλα, μεγαλοτσιφλικά, εμπόρου σταφίδας.
Συντάκτης
Νίκος Δρουκόπουλος, αρχιτέκτων