ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη των αψιδωτών οικιών
Στα πλαίσια της διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Λάρισας-Αγιάς διενεργήθηκαν ανασκαφές στη μαγούλα Δήμητρας. Ο προϊστορικός οικισμός, αν και έχει τη μορφή μαγούλας (μαγούλες ονομάζονται χαρακτηρηστικά στη Θεσσαλία οι χαμηλές εξάρσεις του εδάφους που καλύτπτουν λείψανα της αρχαιότητας), καλύπτει μια ελλειψοειδή έκταση με μήκος 450 μ., πλάτος 350 μ. και έχει ύψος περίπου 5 μ. Στην κορυφή της μαγούλας υπάρχει τυμβοειδής διαμόρφωση. Στις βόρειες υπόρειες της εντοπίσθηκαν τα λίθινα θεμέλια τεσσάρων αψιδωτών οικιών της Μέσης Εποχής του Χαλκού (οικίες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄).

Οι πρώτες τρεις οικίες αποκαλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ενώ από την οικία Δ΄ μόνο τμήμα του δυτικού και νότιου τοίχου του κεντρικού θαλάμου. Το μπροστινό (νότιο) τμήμα όλων των οικιών δεν έχει προς το παρόν αποκαλυφθεί. Όλες οι οικίες έχουν προσανατολισμό Β - Ν, με την αψίδα τους προς Β και βρίσκονται η μια δίπλα στην άλλη σε απόσταση από 0,35 ως 2,30 μ. Τα θεμέλια των τοίχων κατασκευάστηκαν από αργούς σχιστόλιθους και λάσπη ως συνδετικό υλικό ενώ η ανωδομή τους από ωμά πλιθιά, τμήματα των οποίων βρέθηκαν στην ανασκαφή. Τα δάπεδα τους αποτελούνταν από χώμα και δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Η οικία Α΄ έχει αποκαλυφθεί σε μήκος περίπου 13,40 μ. και περιλαμβάνει το αψιδωτό δωμάτιο και το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού θαλάμου με μεγάλη κυκλική εστία στο κέντρο. Ανατολικά της οικίας Α΄ βρίσκεται η οικία Β΄, ενώ ο μεταξύ τους χώρος ήταν στρωμένος κατά τόπους με χαλίκια. Αποκαλύφθηκε το αψιδωτό δωμάτιο και ο κεντρικός θάλαμος της οικίας σε μήκος 12,50 μ. Στο εσωτερικό του αψιδωτού δωματίου, σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο, εντοπίσθηκε αποσπασματικά μια κατασκευή από σχιστόπλακες. Στον κεντρικό θάλαμο εντοπίσθηκαν περιοχές με καύσεις και στη βορειοδυτική γωνία του κατασκευή με πήλινο περιχείλωμα. Η οικία Γ΄ βρίσκεται αμέσως ανατολικά της οικίας Β΄ και έχει αποκαλυφθεί προς το παρόν σε μήκος 11,35 μ. Στη βορειοδυτική γωνία του θαλάμου, όπως και στην οικία Β΄, εντοπίσθηκε κατασκευή από πηλό.

Οι αψιδωτές οικίες της Δήμητρας έχουν πολλές ομοιότητες με τις οικίες της Μέσης Εποχής του Χαλκού που βρέθηκαν στη γειτονική Χασάμπαλη, στο μέσον, περίπου της απόστασης Λάρισας - Δήμητρας.
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων