ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Ρολογίου - Κωδωνοστασίου Ναυπάκτου
Το ρολόϊ αυτό έχει κτιστεί επάνω στο βυζαντινό κάστρο, αλλά είναι σαφώς νεώτερο κτίσμα, των αρχών του αιώνα μας. Ο κορμός του είναι τετραγωνικής διατομής, κτισμένος από πέτρα πελεκητή και απολήγει σε κορνίζα επίσης πέτρινη, πελεκητή. Στις δύο πλευρές του βρίσκονται αναρτημένες οι δύο στρογγυλές πλάκες του ρολογιού. Επάνω στον κορμό αυτόν εδράζονται τέσσερις πεσσοί από οπτοπλινθοδομή, οι οποίοι συνδέονται με ημικυκλικές αψίδες, πάνω στις οποίες εδράζεται η πλάκα επικάλυψης. Στο εσωτερικό τμήμα της κατασκευής αυτής βρίσκεται η καμπάνα του ρολογιού, η οποία κρέμεται από δύο διασταυρούμενες σιδηροδοκούς, οι οποίες φαίνονται ενσωματωμένες στην τοιχοποιία στη κορυφή των τόξων, όπου εδράζεται η πλάκα του ρολογιού.
Συντάκτης
Ευγενία Γατοπούλου, αρχιτέκτων