ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη παλαιού διτάξιου Δημοτικού Σχολείου στα Λαγκαδαίικα Ξυλοκάστρου
Πρόκειται για σχολικό κτίριο που χτίσθηκε με κονδύλια της δωρεάς Α. Συγγρού μετά τον κανονισμό σχολικών κτιρίων Καλλία, το 1895.

Η μορφολογική και τυπολογική σύνθεση του κτιρίου υπακούει στον κανονισμό σχολικών κτιρίων του διατάγματος 1894. Η αρχιτεκτονική του σύνθεση είναι νεοκλασική με κλασικιστική διακοσμητική μορφολόγηση. Η στέγη είναι δίρριχτη με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Αποτελείται από δύο αίθουσες διδασκαλίας και το γραφείο των δασκάλων, σύμφωνα με την τυπολογία διτάξειου σχολείου.
Συντάκτης
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχιτέκτων