ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίσμα σε υπερυψωμένο ισόγειο, που βρίσκεται στο Κοκκώνι Κορινθίας. Χτίστηκε την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είναι έργο του Ε. Τσίλλερ.

Η κάτοψη του κτιρίου είναι ορθογώνια με μία μικρή προσθήκη στην πίσω όψη του. Η τυπολογία και η μορφολογία του είναι σαφώς νεοκλασική με τετράρριχτη κεραμοσκεπή κάλυψη από βυζαντινό κεραμίδι. Το κτίριο είναι υπερυψωμένο με ημιυπόγειους χώρους.

Η μορφολογική σύνθεση των όψεων χαρακτηρίζεται από γείσο με τραβηχτές κορνίζες και ακροκέραμα από μετόπη, ψευδοκίονες και πήλινα επίκρανα ενώ περιμετρικές τραβηχτές κορνίζες διατρέχουν όλα τα ανοίγματα.

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της ώριμης περιόδου του ελληνικού νεοκλασικισμού.
Συντάκτης
Ιωσήφ Φανουράκης, αρχιτέκτων
 
 
 
Δημιουργοί
Τσίλλερ Ερνέστος