ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για ισόγειο σχολικό κτίριο που οικοδομήθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις:

A' Φάση: Χτίστηκε το ένα τμήμα μετά το 1895 με τους σχολικούς κανονισμούς του διατάγματος του Καλλία.

Β' Φάση: Χτίστηκε το υπόλοιπο τμήμα περίπου το 1920.

Ως σχολικό κτίριο ακολουθεί την τυπολογία του σχολικού μονοτάξιου αρχικού σχολείου του διατάγματος του Καλλία, ενώ η μεταγενέστερη προσθήκη του 1920 ακολουθεί την τυπολογία του διτάξιου σχολείου.

Η μορφολογική και ογκοπλαστική δομή του είναι λιτή με στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των δύο όγκων σε υψομετρική διαφορά, λόγω κλίσης του εδάφους.
Συντάκτης
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχιτέκτων