ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο Φάρος που βρίσκεται στο Ακρωτήριο Ταίναρο σηματοδοτεί το νοτιότερο σημείο της Ηπειρωτικής Ελλάδος, η δε περιοχή συνδέεται από αρχαιοτάτους χρόνους με θρύλους και παραδόσεις.

Στους φυσικούς και απόκρημνους βράχους του Ακρωτηρίου σε ύψος 40-50 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργείται πλάτωμα με στηθαίο περιμετρικά. Πάνω στο πλάτωμα εδράζεται ορθογώνιο κτήριο με απόλυτη συμμετρία ως προς τις διαστάσεις (14 x 19 μ.) και τα ανοίγματα. Έχει λιθοδομή με προεξέχουσα ελαφρά βάση περιμετρικά, πάνω στην οποία αναπτύσσεται το κτήριο, το οποίο τονίζεται με τους καλοδουλεμένους λίθους στις γωνίες και στα τοξωτά ανοίγματα.

Στο μέσο της νότιας πλευράς του κτηρίου είναι ενσωματωμένος με την εξωτερική τοιχοποιία σε εσοχή και προεξοχή ο ψηλός φάρος (πύργος), επίσης με καλοδουλεμένους λίθους στα άκρα και στα μικροτέρων διαστάσεων ανοίγματα, έχει δε ύψος συνολικά από το έδαφος περί τα 15 μέτρα.

Στο υψηλότερο σημείο του πύργου δημιουργείται εξέδρα με περίτεχνους λίθινους τοξοτούς προβόλους, στην οποία στηρίζεται το τμήμα του φάρου που είναι μεταλλικό και καταλήγει σε θολωτό σκέπαστρο με τις ενδείξεις προσανατολισμού και βέλος για την κατεύθυνση των ανέμων.

Τα τοξωτά ανοίγματα έχουν ξύλινα, ταμπλαδωτά κουφώματα, εκτός από τη σιδερένια πόρτα της κύριας εισόδου και τα παράθυρα του πύργου, που είναι μεταλλικά και τζαμωτά.

Η όλη κατασκευή δεν έχει προβλήματα στατικής αντοχής, ενώ παρουσιάζεται φθορά στα επιχρίσματα, στις μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, καθώς επίσης και σε άλλα τμήματα του περιβάλλοντος χώρου.
Συντάκτης
Αθανάσιος Αναστασόπουλος, αρχιτέκτων-μηχανικός