ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Παλαιό Παρθεναγωγείο του Γυθείου είναι ένα ισόγειο κτήριο, τοποθετημένο στο κέντρο οικοδομικού τετραγώνου-πλατείας με δίκλινη κεραμοσκεπή στέγη.

Η μορφολογία του κτιρίου ακολουθεί τη συμμετρία των δημοσίων κτηρίων της εποχής (ανεγερθέν το 1896), όπου προεξέχει το κεντρικό μέτωπο της εισόδου της όψεως, με διακριτική στέψη στο γείσο της στέγης, δυτικοευρωπαϊκής μορφολογικής επιρροής.

Τα ανοίγματα χωρίζονται ανά δυάδες στις όψεις και τα υπέρθυρα σχηματίζουν ελαφρά καμπύλη με τραβηχτά πλαίσια.

Το κεντρικό τμήμα οδηγεί σε ένα παραλληλόγραμμο αίθριο διαμέσου μιάς μικρής στοάς, που καταλήγει σε δύο αψίδες με πεσσούς και γύψινα επάλληλα πλαίσια.

Από το αίθριο εισέρχεται κανείς στις αίθουσες του κτηρίου που μέχρι το 1990 στέγαζε το Β' Δημοτικό Σχολείο Γυθείου.
Συντάκτης
Β. Αλεκτορίδου, αρχιτέκτων
 
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Τσίλλερ Ερνέστος