ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το πολιτιστικό κέντρο "Παναϊτ Ιστράτι", κτίριο του 19ου αιώνα, κατασκευάστηκε αρχικά για διδακτήριο, με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει σχεδίων των τεχνικών υπηρεσιών. Λειτούργησε ως δημοτικό σχολείο και εγκαταλείφθηκε μετά τις φθορές που υπέστη από σεισμούς και την ανέγερση νέου, μεγαλύτερου σχολείου.

Η Κοινότητα Φαρακλάτων ενδιαφέρθηκε για το κτήριο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για πολιτιστικό κέντρο, το οποίο ονόμασε "Παναϊτ Ιστράτι", τιμής ένεκεν του γνωστού συγγραφέα, που καταγόταν από τον συγκεκριμένο οικισμό.

Ισόγειο κτίσμα με υπόγειο, αποτελείται ουσιαστικά από τρεις χώρους τοποθετημένους εν σειρά, σε επικοινωνία μεταξύ τους. Πρόκειται για κτίσμα μικρών διαστάσεων, τοποθετημένο παράλληλα και σε απόσταση από το δημόσιο δρόμο, με κατεύθυνση από Βορρά πρός Νότο και σε ικανό ύψος από αυτόν. Καταλαμβάνει συνολικά, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του,έκταση 1.311,00 τ.μ. Βρίσκεται στα όρια του οικισμού και είναι στην είσοδο του χωριού από το Αργοστόλι.

Τόσο το κτήριο, το οποίο αναστηλώθηκε, όσο και ο περιβάλλον χώρος, χρησιμοποιούνται σήμερα για τη στέγαση πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων.
Συντάκτης
Ρεγγίνα Ραζή - Αλεξανδράτου, αρχιτέκτων-μηχανικός