ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η βρύση Άνω Γειτονιάς αποτελεί μία από τις τρεις παλαιές βρύσες του οικισμού Κορφιώτισσας ή Κούτσι Κορινθίας. Είναι κατασκευασμένη από πελεκημένους πωρόλιθους, μήκους 20-60 εκ., ύψους 20 εκ. και βάθους 30 εκ. Πάνω στον κυρίως κορμό του κτίσματος επικάθεται αέτωμα πλαισιωμένο από λίθινο γείσο ύψους 14 εκ.

Από τη βρύση έχει αφαιρεθεί η γούρνα (το "λιμπί") για τη συλλογή νερού και έχει αντικατασταθεί από άλλη μπετονένια. Πρόσφατα, άρχισαν εργασίες αποκατάστασης.
Συντάκτης
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχιτέκτων