ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για διώροφη, λίθινη οικοδομή που στεγάζεται με τετράρριχτη στέγη και γαλλικά κεραμίδια. Χαρακτηρίζεται από συνθετική αρμονία ογκοπλαστικού περιγράμματος και μοφολόγησης των όψεων, όπου, εκτός των άλλων, κυριαρχεί η ευρυθμία, η συμμετρία, η αναλογική σχέση στερεότητας - πλαστικότητας και η αρμονική εναλλαγή των πλήρων και κενών επιφανειών της όψης.

Στο κέντρο της όψης, δεσπόζει στη στέγη το χαρακτηριστικό αέτωμα. Στην εσοχή που σχηματίζεται βοηθούντος και του κορνιζομένου γείσου, υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις.

Χαρακτηριστικό του κτηρίου είναι ο αριθμός των ψευδοπεσσών, δωρικού ρυθμού, που το διακοσμούν. Τα ανοίγματα είναι συμμετρικά και τα κουφώματα γαλλικά.
Συντάκτης
Νικόλαος Δρουκόπουλος, αρχιτέκτων