ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για πέτρινο κτήριο με κορμό που αποτελείται από ένα διώροφο κτίσμα και δύο μονώροφα πλαϊνά. Στεγάζεται με δίρριχτες στέγες και επικαλύπτεται με γαλλικά κεραμίδια. Ο χρόνος κατασκευής ανάγεται στο 1898. Χαρακτηρίζεται από απόλυτη συμμετρία, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός των ανοιγμάτων, καθώς και η εμφανής λιθοδομή με τους γωνιόλιθους που ορίζουν τις ακμές του.

Τα ανοίγματα διακοσμούνται με περιμετρικά, πέτρινα πλαίσια και τα κουφώματα είναι μείγμα γαλλικών, ξύλινων και ταμπλαδωτών με τζαμιλίκι. Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι δύο καμινάδες στη στέγη του κεντρικού κτίσματος.
Συντάκτης
Νίκος Δρουκόπουλος, αρχιτέκτων