ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το κτήριο Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου στο Χρισσό Φωκίδος αποτελεί ένα διώροφο κτήριο, ορθογωνικής κάτοψης, που στεγάζεται από τετράρριχτη στέγη μεγάλης κλίσεως με επικάλυψη από βυζαντινό κεραμίδι. Στην οργάνωση των όψεων εφαρμόζονται οι αρχές της συμμετρίας και επαναλαμβάνονται τα ίδια μορφολογικά στοιχεία, με έντονη την επιρροή από το νεοκλασικισμό.

Η σύνθεση των όψεων είναι τριμερής με τη χρήση ψευδοπαραστάδων, οι οποίες καταλήγουν σε επίκρανο κορινθιακού τύπου. Το κεντρικό μπαλκόνι στις δύο τουλάχιστον όψεις του πρώτου ορόφου, διακοσμείται από περίτεχνη σιδεριά, δουλεμένη με λεπτότητα, ενώ η στρώση και τα φουρούσια είναι ξύλινα.

Τον κύριο όγκο του κτηρίου συνοδεύει ισόγειος όγκος, στην πίσω πλευρά του οποίου το δώμα λειτουργεί ως εξώστης (λιακωτό) του κυρίου κτίσματος. Έντονο στοιχείο αποτελούν οι μπαλούστρες του στηθαίου, που συμπληρώνουν την όλη νεοκλασική διάθεση του κτηρίου.
Συντάκτης
Δέσποινα Λαγογιάννη, αρχιτέκτων