ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αξιόλογο προβιομηχανικό κτήριο σε αγροτικό οικισμό, πρώην ιδιοκτησία της Εκκλησίας, που το διαβίβασε στην Κοινότητα.

Αναστηλώθηκε την δεκαετία του 1980 με πρωτοβουλία της Κοινότητας Καμιναράτων, συντηρήθηκε όλος ο υπάρχων μηχανισμός εξοπλισμός του και παρέμεινε in situ, για εκπαιδευτικούς και εκθεσιακούς λόγους. Είναι λιθόκτιστο, ισόγειο με δίρριχτη στέγη.

Η αίθουσα που προέκυψε χρησιμοποιείται και για περιοδικές εκδηλώσεις.
Συντάκτης
Ρεγγίνα Ραζή - Αλεξανδράτου, αρχιτέκτων-μηχανικός