ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το συντριβάνι βρίσκεται σχεδόν στη μέση της κεντρικής πλατείας. Η βάση του αποτελείται από τη μεγάλη, στρογγυλής κάτοψης, μαρμάρινη λεκάνη στη στάθμη της πλατείας. Η ροή του νερού, ξεκινώντας από το ψηλότερο σημείο πάνω από το κεφάλι της φιγούρας, πέφτει σε μικρή, σιδερένια λεκάνη στα πόδια της, ύστερα σε μεγαλύτερη λεκάνη και τέλος, καταλήγει στη μεγάλη μαρμάρινη. Πρόσθετα, βγαίνει νερό και από διάφορα σημεία στη βάση.

Στο σημείο αυτό, τέσσερις μορφές μικρών γυμνών παιδιών ("PUTTI"), που ως μορφές συμβολίζουν την αφθονία, τον πλούτο, την ευτυχία, κάθονται συμμετρικά γύρω από τον κεντρικό κορμό του συντριβανιού, λίγο πάνω από την επιφάνεια του νερού. Οι φιγούρες αυτές, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, καβαλάνε διάφορα ζώα και κρατούν διάφορα αντικείμενα, που συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης: φωτιά, γη, νερό και αέρας.

Οι βάσεις των "Putti" συνδέονται με την οκτάγωνη υψηλόκορμη βάση του συντριβανιού με σπείρες ("voluten").

Μεταξύ των φιγούρων, ανάγλυφα κεφάλια τεράτων "φτύνουν" νερό. Όλο το σκηνικό στεγάζεται από μεγάλη, χυτοσίδερη λεκάνη, στην άκρη της οποίας επαναλαμβάνονται ανάγλυφα κεφάλια ως στόμια υπερχείλισης. Στη μικρότερη λεκάνη, στην οποία στέκεται η ανθρώπινη μορφή, τα στόμια υπερχείλισης είναι σε μορφή άνθους. Όμοια στόμια στολίζουν και το καλάθι που κρατάει η κεντρική φιγούρα με τα δύο χέρια πάνω από το κεφάλι της.
Συντάκτης
Βεατρίκη Γάττου, αρχιτέκτων-μηχανικός