ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για δύο μονότοξα, λίθινα γεφύρια που βρίσκονται στο Δ.Δ. Στρόμης του Δήμου Καλλιέων Φωκίδος.

Το πρώτο γεφύρι βρίσκεται στη θέση Αγία Τριάδα και κατασκευάστηκε το 1896 από Ηπειρώτες μαστόρους και διέρχεται πάνω από το βασικό ρεύμα του Μόρνου ποταμού. Το γεφύρι εξυπηρετούσε τους κατοίκους του χωριού Στρόμης, για να πηγαίνουν στα χωράφια τους.

Το δέύτερο γεφύρι βρίσκεται σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων από το Δ.Δ. Στρόμης και πεντακόσια μέτρα από την επαρχιακή οδό Λιδωρικίου - Μπράλου. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 1900 και διέρχεται πάνω από το Μόρνο ποταμό. Το γεφύρι εξυπηρετεί την οδική σύνδεση του Δ.Δ. Στρόμης με το Μαυρολιθάρι, την έδρα του Δήμου. Δυστυχώς, στο γεφύρι έχουν γίνει σημαντικές επεμβάσεις από σκυρόδεμα, οι οποίες έχουν αλλοιώσει τη μορφή του.
Συντάκτης
Τρύφων Μαυρίκης, αρχιτέκτων