ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για τριώροφο κτήριο, κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανεπίχριστη πέτρα. Οι γωνίες του κτηρίου είναι από λαξευμένους γωνιόλιθους, με εμφανείς τους μεταλλικούς συνδέσμους.

Στα υπέρθυρα των ανοιγμάτων υπάρχει ανακουφιστική ζώνη, κατασκευασμένη από συμπαγείς πλίνθους. Οι όροφοι του κτηρίου φέρουν εξώστες συμμετρικά τοποθετημένους, που είναι κατασκευασμένοι από ξύλο.

Ο ακάλυπτος χώρος βρίσκεται έμπροσθεν της κύριας όψης και ορίζεται με ψηλό μανδρότοιχο, κατασκευασμένο από πέτρα. Στην κύρια όψη του μανδρότοιχου, υπάρχει θολωτό άνοιγμα που οδηγεί στην είσοδο του κτηρίου.
Συντάκτης
Γεώργιος Παπανδρέου, αρχιτέκτων