ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το χωριό Αετόλοφος, γνωστό μέχρι σήμερα με το όνομα Δέσιανη, παλαιότερα ταυτιζόταν με τη βυζαντινή πόλη Βέσαινα και την έδρα της ομώνυμης επισκοπής. Κατά την πρώϊμη περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης αποτελούσε ένα από τους σημαντικούς, αμιγώς χριστιανικούς, οικισμούς της περιοχής. Στα τέλη του 18ου αι. μετατράπηκε από τον Αλή - Πασά των Ιωαννίνων σε ιδιόκτητο τσιφλίκι του γιού του, Βελή. Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε ναούς που διέθετε κάποτε ο οικισμός, ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με πεσσοστοιχίες, νάρθηκα στα δυτικά και στοά κατά μήκος της βόρειας πλευράς του. Κτίστηκε τον 11ο επάνω σε παλαιότερο παλαιοχριστιανικό ή βυζαντινό ναό, από τον οποίο σώζεται το επισκοπικό σύνθρονο στο ιερό. Ο ναός του 11ου αιώνα, μετά από κατάρρευση της ανωδομής του, επισκευάστηκε και αγιογραφήθηκε τον 17ο και τον 19ο αιώνα. Τμήματα του ζωγραφικού διακόσμου του 17ου αιώνα διακρίνονται στο ιερό βήμα ενώ οι υπόλοιπες επιφάνειες το ναού κοσμούνται με τοιχογραφίες του 19ου αιώνα., οι οποίες κάλυψαν το παλαιότερο στρώμα. Στον ναό διατηρείται εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο που χρονολογείται , όπως και οι εικόνες του , στον 17ο αιώνα.
Συντάκτης
Ελένη Τσιμπίδα, αρχαιολόγος