ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Αμαραντείου Σχολής στη Ρόδο
Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίσμα, ισόγειο με ημιϋπόγειο, λιθόκτιστο με κεραμοσκεπή στέγη. Στο κέντρο της πρόσοψης μια μεγάλη εσοχή, σαν ανοικτός διάδρομος, ορίζεται από τέσσερις κίονες. Στην εσοχή αυτή διαμορφώνεται η κεντρική είσοδος του κτηρίου. Τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων είναι: διακοσμητικές ταινίες, πεσσοί εντοιχισμένοι στην τοιχοποιΐα που περιβάλλουν τα παράθυρα κ.ά.

Είναι κατασκευασμένο το 1911 μετά από δωρεά των Γ. και Δ. Αμάραντου.