ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ναός Παναγίας
Από τους πιο σημαντικούς ναούς στην περιοχή της Σκλαβοπούλας είναι ο ναός της Παναγίας, του Αγ. Γεωργίου και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Πρόκειται για μονόχωρους καμαροσκέπαστους ναούς, στο εσωτερικό των οποίων διατηρείται τοιχογραφικός διάκοσμος. Στο ναό της Παναγίας και στα δεξιά της εισόδου, διατηρούνται τοιχογραφίες με απεικονίσεις «Κολασμένων». Στο εξωτερικό της δυτικής πλευράς του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, πάνω από το θύρωμα της εισόδου, διατηρούνται τέσσερα εντοιχισμένα πινάκια σε σχήμα σταυρού. Στη νότια πλευρά (στο εσωτερικό), διατηρείται επιγραφή, η οποία αναφέρει το έτος κτίσης του ναού (1514).
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων