ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο Μύλος Λεσιανίτη είναι κυκλικός σε κάτοψη, με εσωτερική πέτρινη σκάλα, με τέσσερα παράθυρα στην κορυφή, συμμετρικά τοποθετημένα, και με επτά εσωτερικές κόγχες. Ο Μύλος είναι κτισμένος πάνω σε μια βάση (κοτόρνος) διπλάσιας διαμέτρου.