ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Nαός τετράκογχος με τρούλο, καθολικό μονής, με κελλιά στη δυτική και βόρεια πλευρά του. Δεν διατηρεί τοιχογραφικό διάκοσμο.15ος(;) αιώνας.

Xρησιμοποιήθηκε ως ιεροδιδασκαλείο κατά τα χρόνια της Tουρκοκρατίας.