ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Καζούλειου Παρθεναγωγείου στη Ρόδο
Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτήριο λιθόκτιστο με κεραμοσκεπή στέγη. Η κάτοψη του ισογείου είναι σε σχήμα Π και μόνο στο κέντρο είναι διώροφο. Στο ισόγειο βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτηρίου, μέσα σε μια εσοχή που ορίζεται από δύο μεγάλους πεσσούς δεξιά και δύο αριστερά και δύο κίονες στη μέση.

Tο παραπάνω κτήριο κτίσθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα μετά από δωρεά του Παύλου Καζούλη, στο μεγάλο κοινοτικό οικόπεδο. Αργότερα, το 1930, ο Μιχάλης Καζούλης, ανηψιός του Παύλου, πρόσθεσε με δαπάνη του τον πρώτο όροφο που στεγάστηκε το "Ανώτερο Καζούλειο".
 
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Καζούλης Παύλος