ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ ΕΠΚΑ
Ο Καλόχτιστος
Μνημειώδης τοίχος αναλημματικού χαρακτήρα, μήκους μεγαλύτερου των 50μ. και ύψους 5μ. περίπου. Είναι δομημένος με το πιο περίτεχνο πολυγωνικό σύστημα, το Λέσβιο, που χαρακτηρίζεται από την κυρτότητα των εδρών της κάθε πέτρας, με την αρμολόγηση να επιτυγχάνεται με την χρήση μολύβδινου κανόνα.

Η τεχνοτροπία της σκόπιμης αποφυγής επίτευξης απόλυτης αρμογής των πλευρών που εφάπτονται, ενδυναμώνει την εντύπωση που αποκομίζει ο επισκέπτης από την πρόσοψη της κατασκευής. Σε αυτό συντελούν και οι κατά τόπους επεξεργασμένες πέτρες στην πρόσοψη του τοίχου, αυξάνοντας την επενέργεια της φωτοσκίασης.
Συντάκτης
Παναγιώτης Πόλης, αρχαιολόγος