ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Κτήρια (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, μύλοι, στάβλοι, γραφεία, αποθήκες, κλπ) του 19ου αιώνα, της αγγλικής εταιρείας Lake Copais Co Lmd που διαδέχθηκε την αντίστοιχη γαλλική για την αποξήρανση, καλλιέργεια και εκμετάλλευση των προϊόντων της ιστορικής περιοχής της λίμνης της Κωπαϊδας (1867-1887), σήμερα ιδιοκτησία του Οργανισμού Κωπαϊδας και του Δήμου Αλιάρτου.

Η περιοχή της λίμνης της Κωπαϊδας κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους, διασώζονται δε τα συστήματα αποστράγγισης της λίμνης το μεγαλύτερο τεχνικό έργο πιθανότητα της μυκηναϊκής περιόδου που αποδίδεται στους Μινύες του Ορχομενού (14ος αιώνας π.Χ.) ανασκαφές γίνονται από την Η΄ Εφορεία Προϊστορικών-Κλασσικών Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Τα κτίσματα της εταιρείας Lake Copais Co Lmd κτίστηκαν στην Αλίαρτο της Βοιωτίας στα μέσα του 19ου αιώνα και περιήλθαν στο ελληνικό κράτος το 1953.

Τα κτήρια διοίκησης και κατοικιών των Άγγλων εργαζομένων βρίσκονται διάσπαρτα σε κήπο 110 στρεμμάτων που επίσης προτείνεται για πρότυπο βοτανολογική κήπο σε συνδυασμό με υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις.