ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγμα τούρκικου κτιρίου. Κατασκευάστηκε το 1878 σύμφωνα με τις επιταγές του νεοκλασσικισμού για να στεγάσει την υπηρεσία των 'Εφκαφίων' που ήταν τούρκικη υπηρεσία η οποία διαχειριζόταν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Για την μορφολόγηση του κτιρίου έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία του 'ρομαντικού νεοκλασσικισμού', άριστα προσαρμοσμένα, με μορφολογικά πρότυπα της βαλκανικής αρχιτεκτονικής.

Ατο τέλος του 19ου αι. στέγασε την τούρκικη υπηρεσία των 'Εφκαφίων'. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων το κτίριο περιήλθε στην υπηρεσία 'Ανταλλάξιμων' και πουλήθηκε σε ιδιώτες. Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει διάφορες χρήσεις (ιδιωτικό σχολείο, καταστήματα, φροντιστήρια κ.τ.λ.).