ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αρχικοί ιδιοκτήτες ήταν οι καπνέμποροι Αθανάσιος και Παντελής Κουγιουμτζόγλου οι οποίοι χρησιμοποίησαν σχέδια που μετέφεραν από τη Ρωσία πριν το 1860 και τα οποία φυλάσσονται στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Το ένα κτίσμα δωρήθηκε το 1968 στη Στέγη και κατα χρήση στη ΦΕΞ, ενώ το δεύτερο αγοράστηκε το 1976. Χρησιμοποιείται ως Λαογραφικό Μουσείο.

Πρόκειται για δύο όμοιες μεταξύ τους κατοικίες οι οποίες κατασκευάστηκαν σε επαφή, με ενιαία στέγη που διαμορφώνεται με αέτωμα. Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και φέρουν εσωτερικά αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο. Η οργάνωση των όψεων και η χρήση των υλικών δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στυλ με νεοκλασικές επιρροές.
 
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Κουγιουμτζόγλου Παντελής