ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ιστορικό μεταλλευτικό φρέαρ με βοηθητικά κτίσματα για την μεταφορά του μεταλλεύματος από υπόγειες στοές βάθους 165μ. περίπου από τη γη και μήκους δεκάδων χιλιομέτρων.

Το μεταλλευτικό συγκρότημα της Καμάριζας Λαυρίου, στη θέση του αντίστοιχου συγκροτήματος της κλασικής περιόδου (5ος αιώνας π.Χ.), κτίσθηκε από την γαλλική εταιρεία εκμετάλευσης των μεταλλείων Λαυρίου (Δ/ντής I. B. Serpieris) τον 19ο αιώνα. Αποτελείται από το φρέαρ με τροχαλιοστάσιο και δύο ανελκυστήρες, μηχανοστάσιο, μηχανουργείο, γέφυρα μεταφοράς του μεταλλεύματος στις χοάνες και τα βαγόνια του τρένου για το Λαύριο, γραφεία, αποθήκες και δεξαμενή νερού.