ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΟΠΕΠ
H κύρια είσοδος του ναού στην οδό Ιπποτών
Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην οδό Ιπποτών. Υπήρξε καθίδρυμα των Ιωαννιτών ιπποτών και συνεπώς ήταν αφιερωμένη στο καθολικό δόγμα. Σύμφωνα με γραπτές πηγές ταυτίζεται με τον μεσαιωνικό λατινικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στην αρχική της μορφή ήταν μονόχωρη και καλυπτόταν πιθανότατα από μια ενιαία καμάρα. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί (Khan Zade Mescidi). Από την τελευταία αυτή φάση προέρχεται ο ελλειψοειδής τρούλος που καλύπτει σήμερα το μνημείο.

Στο ανώφλι της κύριας εισόδου, η οποία βρίσκεται στην οδό Ιπποτών, σώζονται το οικόσημο της Αγίας Έδρας, πλαισιωμένο από τα οικόσημα της γλώσσας της Αγγλίας. Η ίδρυση του κτίσματος, το οποίο ανήκε πιθανότατα στη γλώσσα της Αγγλίας, ανάγεται μεταξύ των ετών 1365 και 1374. Κατά τη διάρκεια του 15ου αι. πάντως και για άγνωστη αιτία το κτήριο μεταβιβάστηκε στη γλώσσα της Γαλλίας.

Από τις τοιχογραφίες που κοσμούσαν άλλοτε το εσωτερικό του μνημείου λίγα λείψανα έχουν διασωθεί, με έντονες τις επεμβάσεις της ιταλικής συντήρησης. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται το σπάνιο εικονογραφικό θέμα του Θρόνου της Χάρητος. Ο Παλαιός των Ημερών παριστάνεται ένθρονος να κρατά στα χέρια του τον Εσταυρωμένο. Πρόκειται για μία δυτικού τύπου παραλλαγή του θέματος της Αγίας Τριάδας, στην οποία οφείλεται και η σημερινή επωνυμία της εκκλησίας. Την κεντρική αυτή παράσταση πλαισιώνουν οι μορφές της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ενώ τον ημικύλινδρο κοσμούν συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Η τοιχογράφηση του ναού πρέπει να εκτελέστηκε στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αι.
Συντάκτης
Κωνσταντία Κεφαλά, αρχαιολόγος