ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Η κάτοψη του μνημείου
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη