ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© ΕΦΑ Αρκαδίας

Το κάστρο του Παραλίου ΄Αστρους είναι κτισμένο στη νότια κορυφή του λόφου "Νησί". Η πρώτη οικοδομική φάση του ανάγεται στη μεσαιωνική εποχή. Στα μεταγενέστερα χρόνια διαμορφώνεται σε ισχυρό αμυντικό συγκρότημα. Τον 18ο αιώνα οι τρεις αδελφοί Ζαφειρόπουλοι, έμποροι στο εξωτερικό, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να αγωνιστούν, οικοδόμησαν στο χώρο του κάστρου τρεις κατοικίες.

΄Εχει γίνει μερική αποκατάσταση της ΒΔ πύλης, αποκατάσταση της σκάλας ανόδου της κεντρικής πύλης και σωστικές επεμβάσεις σε τμήματα του κάστρου περιμετρικά.

Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα είναι:

Κάστρο: Τετράπλευρης κάτοψης, κτισμένο με αμελή τοιχοδομία, διατηρεί μεγάλο τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου και έναν από τους οχυρούς του πύργους.

Οικία Πάνου Ζαφειρόπουλου μέσα στο κάστρο: ΄Εχει κτιστεί πάνω σε παλαιότερο, άγνωστης εποχής οικοδόμημα. Είναι ορθογώνιας κάτοψης. Ελαφρές ξυλοκατασκευές διαμόρφωναν επιμέρους χώρους στο εσωτερικό της.

Οικία Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου: Αποτελείται από τέσσερα διαμερίσματα τοποθετημένα σε επαφή με το νότιο τοίχο του κάστρου ή κάθετα προς αυτόν. Διέθετε βοηθητικούς χώρους, αποχωρητήριο και στέρνες.

Οικία Ιωάννη Ζαφειρόπουλου: Σώζεται σε κακή κατάσταση. Τυπολογικά και μορφολογικά προσεγγίζει την οικία του Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου.

Στο κάστρο σώζονται σε ερειπιώδη κατάσταση αρκετά άλλα κτίσματα άγνωστης εποχής και χρήσης.