ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αν και η Αγορά στις κλασικές πόλεις του ελλαδικού χώρου βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στο κέντρο της πόλης και παρόλο που η Κασσώπη διέθετε ανάλογους χώρους στο κέντρο της για τη χρήση τους ως Αγορά, ξεφεύγει από το γενικό αυτό κανόνα. Η Αγορά της Κασσώπης κατασκευάστηκε στο νότιο τομέα της πόλης και νότια της κεντρικής οδού. Πρόκειται για το κέντρο διοίκησης της πόλης, όπου γίνονταν οι διάφορες συνελεύσεις και τελετές και όπου παίρνονταν διάφορες σημαντικές αποφάσεις. Εκεί τοποθετούνταν επίσης διάφορα αναθήματα επιφανών πολιτών της Κασσώπης, στην Αγορά βρίσκονταν και διάφοροι σημαντικοί βωμοί που αποδεικνύουν τον πολιτικό της χαρακτήρα.

Η Αγορά της Κασσώπης διαθέτει μήκος 70 μ. και πλάτος 60 μ. Πρόκειται για μια σχεδόν τετράγωνη σε κάτοψη περιοχή, η οποία είχε το μέγεθος δυο οικοδομικών τετραγώνων. Προς το δυτικό τμήμα της αγοράς και μπροστά από τη δυτική στοά και όχι στο κεντρικό σημείο της είχε τοποθετηθεί ο μεγαλύτερος βωμός, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο Δία Σωτήρα, σύμφωνα με το τμήμα της επιγραφής που διατηρήθηκε πάνω στο βωμό. Η υπόλοιπη επιγραφή εικάζεται ότι αναφερόταν στην προστάτιδα της πόλης, την Αφροδίτη. Δίπλα στο βωμό αυτό βρέθηκαν και άλλοι τρεις μικρότεροι βωμοί.

Όπως σε κάθε αγορά ελληνικής πόλης, έτσι και στην Κασσώπη, υπήρχαν διάφορα αναθήματα, αφιερωμένα από επιφανείς πολίτες της. Πρόκειται για περισσότερα από 50 μνημεία, από τα οποία τα περισσότερα ήταν τοποθετημένα ακριβώς μπροστά από τη βόρεια στοά. Μερικά από αυτά φαίνεται πως ήταν αρχαιότερα της βόρειας στοάς, καθώς οι βάσεις τους εισχωρούν στις σκάλες της στοάς. Πιθανότατα στην πρώτη οικοδομική φάση της πόλης και της αγοράς υπήρχαν μόνο αυτά τα αναθήματα που ξεχώριζαν από μακριά λόγω του ύψους τους και έδιναν ένα διαφορετικό τόνο στην αγορά. Η βόρεια στοά είναι μεταγενέστερη από τα αναθήματα. Πρόκειται για μια ιωνική στοά με μήκος 62,70 μ. και πλάτος 11,40 μ., η οποία χρησιμοποιήθηκε για διάφορους πολιτικούς λόγους. Πίσω από τη στοά περνούσε μια από τις κεντρικές οδούς της πόλης.

Η δυτική πλευρά της αγοράς ήταν προορισμένη από την αρχή να υποδεχθεί διάφορα δημόσια κτίρια. Εδώ κατασκευάστηκε το παλιότερο πρυτανείο, το οποίο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα, ενώ αργότερα και λίγο βορειότερα του παλιού χτίστηκε το νέο πρυτανείο με περιστύλιο, αίθουσες για επίσημες τελετές και διάφορους βοηθητικούς χώρους. Η νότια πλευρά της Αγοράς έμεινε ελεύθερη από κτιριακά συγκροτήματα. Πρέπει ωστόσο να υπήρχε κάποιος χαμηλός τοίχος που έθετε τα όρια της αγοράς στην πλευρά αυτά και έδινε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να ατενίζουν από το ύψωμα την πεδιάδα που ανοιγόταν από κάτω.

Τέλος, στην ανατολική πλευρά της Αγοράς κατασκευάστηκε το Βουλευτήριο, το οποίο τοποθετήθηκε διαγώνια σε σχέση με τα άλλα κτίρια και η κατασκευή του ανάγεται χρονολογικά στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Το βουλευτήριο δεν ήταν στεγασμένο και πιθανόν προϋπήρχε στη θέση του παλιότερο βουλευτήριο στη μορφή ανοιχτού θεάτρου. Την κατεύθυνση που διέθετε το παλιό βουλευτήριο φαίνεται να διατήρησε και το μεταγενέστερο.