ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη κτηρίου με τους Μεγάλους Δόμους
Ανατολικά του πλατώματος, όπου βρίσκεται το στωικό κτήριο, σε ένα κατώτερο πλάτωμα ήρθε στο φως άλλο ένα δημόσιου χαρακτήρα κτήριο της αρχαίας Αιανής. Το κτήριο χρονολογείται στα κλασικά χρόνια, ενώ σε μεταγενέστερες φάσεις κατασκευάστηκαν πάνω άλλα οικοδομήματα. Το κλασικό οικοδόμημα αποτελείται από ανισόπεδους ορθογώνιους χώρους, οι οποίοι ακολουθούν την κλίση του εδάφους, και έναν στωικό χώρο. Ο τοίχος της στοάς έχει πλάτος 1,70 μ. και μήκος 20 μ., ενώ μπροστά του βρίσκονται οι βάσεις 5 πεσσοκιόνων. Η διάφορες οικοδομικές φάσεις διακρίνονται από τη διαφοροποίηση της τοιχοποιίας. Οι μεγάλοι γωνιόλιθοι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πολυγωνικό σύστημα τοιχοδομίας. Επίσης, πλήθος οστράκων ερυθρόμορφων αγγείων, πολλά από τα οποία ανάγονται χρονολογικά στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., προσφέρουν το ανώτερο όριο κατασκευής του κτηρίου, που πρέπει να τοποθετηθεί στον 5ο αι. π.Χ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εξάγεται είναι ότι οργανωμένες πόλεις με μνημειακή αρχιτεκτονική υπήρχαν στην Άνω Μακεδονία και πριν την ενοποίηση του μακεδονικού βασιλείου από το Φϊλιππο Β΄.

Οι μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις χαρακτηρίζονται από την επίσης προσεγμένη τοιχοδομία και από τη χρήση εν μέρει των κλασικών τοίχων σαν υποθεμελίωση. Σε έναν από τους μεγάλους ορθογώνιους χώρους του κλασικού κτηρίου αποκαλύφθηκαν μεταγενέστεροι φούρνοι με αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις..

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κινητά ευρήματα από το χώρο της οικίας των μεγάλων δόμων. Ανάμεσα σ' αυτά βρίσκεται και ένα μελαμβαφές αττικό σκυφίδιο με εγχάρακτο στη βάση του το όνομα «ΘΕΜΙΔΟΣ». Επίσης τμήμα κεραμίδας διαθέτει εγχάρακτη επιγραφή σε τέσσερις σειρές. Τα δύο αυτά ευρήματα βρέθηκαν μαζί με ένα πλήθος εισηγμένων αγγείων, αλλά και αγγείων τοπικών εργαστηρίων.