ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το βασικό κτήριο της ακρόπολης του Γλα είναι το Μέλαθρον, κατασκευασμένο σε τεχνικό κυκλώπειο άνδηρο που καλύπτει έκταση 1,870 τ.μ. Αποτελείται από δύο πτέρυγες, η κάθε μία με 63 μ. μήκος και 12-16,50 μ. πλάτος, οι οποίες ενώνονται στη δεξιά πλευρά. Η βόρεια πτέρυγα ακουμπά στο τείχος έτσι ώστε η εξωτερική όψη να λειτουργεί ως οχυρό. Η ανατολική πτέρυγα είναι σε ευθεία αφήνοντας ανάμεσα στις δύο πτέρυγες έναν ανοικτό τριγωνικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε ως αυλή. Το μέλαθρο έχει δύο εισόδους, μια στο τέλος κάθε πτέρυγας, ομοίου μεγέθους και σχεδίου με τις εσωτερικές θύρες. Το εσωτερικό αποτελείται από μια σειρά μικρών χωριστών οικοδομημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν έως και τρία δωμάτια.
Συντάκτης
Βασίλειος Αραβαντινός, αρχαιολόγος