ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Σπήλαιο Προφήτη Ηλία βρίσκεται σε αδόμητο οικόπεδο επί της οδού Κομανών 30 στη Ριζούπολη Αττικής. Με πρόσβαση από κατακόρυφη είσοδο, αποτελεί μεγάλο υπόγειο καρστικό σχηματισμό συνολικής έκτασης 2500 τετρ. μ., που περιλαμβάνει 15 περίπου μεγάλες και άλλες μικρότερες αίθουσες. Οι χώροι του σπηλαίου συνιστούν δύο ενότητες, μία ανατολική και μία δυτική, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί της ανατολικής ενότητας είναι χωρισμένοι σε διαμερίσματα από αρχαίους τοίχους αργολιθοδομής. Η αρχική, επίσης κατακόρυφη, είσοδός του σε άλλο σημείο, έχει φράξει σήμερα από αποθέσεις βράχων και φερτών υλικών, τα οποία εμποδίζουν την δίοδο προς την ανατολική εσωτερική ενότητα.Το σπήλαιο ερευνήθηκε μεταξύ 1994-1999 από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, υπό την Μ. Κουμουζέλη. Η πρώτη χρήση του από τον άνθρωπο, ενδεχομένως ως εποχική εγκατάσταση, ανάγεται, βάσει των ευρημάτων (αγγείων τροφοπαρασκευαστικής και αποθηκευτικής χρήσεως, λίθινων και οστέινων εργαλείων, πήλινων σφονδυλίων), στις αρχές της 5ης χιλιετίας π.Χ. και φαίνεται ότι εντείνεται στα τέλη της και κατά την 4η χιλιετία π.Χ. Έκτοτε χρησιμοποιήθηκε λιγότερο εντατικά σε διάφορες περιόδους, ενώ κατά τα νεότερα χρόνια αποτέλεσε το ασφαλέστερο κρησφύγετο του λήσταρχου Νταβέλη. Δυστυχώς το σπήλαιο έχει υποστεί, από τα μέσα του 20ού αιώνα, σοβαρή καταστροφή, λόγω της θέσης του κάτω από τον αστικό ιστό.Το σπήλαιο δεν αποτελεί οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.
Συντάκτης
Αλεξάνδρα Μαρή, αρχαιολόγος