ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το σπήλαιο αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του λόφου Κουλές, στη θέση Σπηλιαρίδα Λατζιμά της Τ.Κ. Πρίνου Δ. Ε. Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνου, σε απόσταση 16 χλμ. ανατολικά του Ρεθύμνου και σε υψόμετρο 140 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Βορειανατολικά του σπηλαίου, και σε απόσταση περίπου 150 μ. βρίσκεται το σπήλαιο Φανταξοσπηλιάρα.Η είσοδος του που διανοίχθηκε μετά από κατάπτωση της οροφής, είναι κατακόρυφη, διαστάσεων 5 x1,40 μ. Ύστερα από κατάβαση 6,5 μ. και μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα αναβάσεων και καταβάσεων και στενούς διαδρόμους με υψομετρικές διαφορές, διανοίγονται δέκα κύριες αίθουσες, υποαίθουσες και κόγχες, με πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο αλλά και περιοχές με έντονη φυσική αποσάρθρωση.Πλούσια ευρήματα καθώς και κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας (δάπεδα άψητου πηλού), προέκυψαν από σωστική ανασκαφή που διενήργησε η Αρχαιολογική Υπηρεσία υπό τη Διεύθυνση της Ε. Γαβριλάκη και Μ. Πωλογιώργη. Τα αγγεία (αμφορείς, πρόχοι, πιθοειδή, σκύφοι, υδρίες, κύπελλα, χάλκινη λόγχη) χρονολογούνται κυρίως στην Yστερομινωική περίοδο. Η κεραμική δείχνει υψηλό επίπεδο κατασκευής και διακόσμησης. Η γειτνίαση του σπηλαίου με τη Φανταξοσπηλιάρα, που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την Υστερομινωική περίοδο, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την παράλληλη χρήση τους και την σπουδαιότητά τους στην ευρύτερη περιοχή.
Συντάκτης
Ε. Στραβοπόδη