ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το σπήλαιο "Καμαραϊκό" αναπτύσσεται στη δυτική οροσειρά του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 1700 μ., με πρόσβαση ύστερα από πορεία τριών ωρών από την κοινότητα Καμαρών.

Η είσοδος του σπηλαίου, σε σχήμα καμάρας, οδηγεί στον κυρίως χώρο, μέσω κατωφέρειας, ο οποίος εμφανίζει αξιόλογο λιθωματικό διάκοσμο. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες διενεργήθηκαν από τον Taramelli, το 1894 και την Βρετανική Σχολή, το 1912. Αποκαλύφθηκαν ευρήματα Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Μινωικής περιόδου. Χαρακτηριστικό είναι τα Καμαραϊκά αγγεία με την αντιπροσωπευτική υφή και διακόσμηση από τα οποία προήρθε και ο Καμαραϊκός ρυθμός.