ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

 
Λέπρεο
Το αρχαίο Λέπρεο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ηλειακής Τριφυλίας. Βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα προνομιούχο θέση, τόσο από στρατηγική άποψη, όσο και από πλευράς φυσικών πόρων. Έχει δύο ακροπόλεις, μία προϊστορική, που βρίσκεται στα ανατολικά του σημερινού χωριού, και μία ιστορικών χρόνων, που εκτείνεται στα βόρεια του. Το πιο σημαντικό μνημείο της κλασικής ακρόπολης είναι ο δωρικός περίπτερος ναός που αποδίδεται στη Δήμητρα. Η πόλη της ιστορικής εποχής εκτεινόταν μέχρι το λόφο του ...
επισκεφτείτε το χώρο