ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 

 
Μητρόπολη
Τμήματα της αμυντικής οχύρωσης της Μητρόπολης των κλασικών χρόνων έχουν ανασκαφεί σε οικόπεδα και αγρούς της σύγχρονης κωμόπολης. Δυστυχώς, μεγάλα τμήματα του τείχους καταστράφηκαν στις αρχές του περασμένου αιώνα εξαιτίας της οικοδομικής δραστηριότητας στην πόλη της Καρδίτσας και στη δεκαετία του 1970 κατά την εκτέλεση του έργου του αναδασμού της γης.

Σε ορισμένες θέσεις, ωστόσο, αποκαλύφθηκαν τμήματα της ευθυντηρίας και της ανωδομής των πύργων και των μεσοπύργιων διαστημάτων, τα οποία ήταν ...
επισκεφτείτε το χώρο