ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

 
Κάστρο Καλλιθήρου
Επάνω στο χώρο της ελληνιστικής ακρόπολης της «Καλλίθηρας» αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφικές έρευνες ένα μικρό κάστρο της εποχής του Iουστινιανού. Αυτό έχει περίμετρο 437.00 μ., πλάτος 1.90 μ. και για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε υλικό σε δεύτερη χρήση, όπως γωνιόλιθοι που προέρχονται από τα τείχη της ελληνιστικής πόλης. Στο τείχος υπάρχουν πέντε τετράγωνοι πύργοι - οι δυο στη δυτική πλευρά - καθώς και δυο πύλες, από μια στην ανατολική και δυτική πλευρά. Στην εσωτερική πλευρά του, κοντά στους ...
επισκεφτείτε το χώρο