ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Οδός Αρεθούσης, Τ.Κ. 34133, Χαλκίδα, "Μπέη Μπαξέ" (Νομός Εύβοιας)

Τηλέφωνο: +30 22210 22402
Φαξ: +30 22210 22402
Email: efaeuv@culture.gr

 
 
 
  Ώρες Λειτουργίας

Το μνημείο είναι επισκέψιμο έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία.

 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/21(ΦΕΚ 4674/τ.Β/08-10-2021) που αφορά τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σας ενημερώνουμε ότι όλα τα μουσεία και οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι της Εφ.Α. Ευβοίας τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ανδρειωμένου Αγγ., "Ψηφιδωτά εν Χαλκίδι", ΑΕ (1953-54), σ. 305 κ.ε.
Καραπασχαλίδου Αμ., Το αθλητικό ιδεώδες και η παρουσία του στη Χαλκίδα, Χαλκίδα 2001, σσ. 25-31
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαίο θέατρο Ερέτριας
Αρχαίο φρούριο στα Φύλλα Ευβοίας
Αρχαιολογική Συλλογή Αιδηψού
Αρχαιολογική Συλλογή Λίμνης
Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών
Αρχαιολογικό Mουσείο Σκύρου
Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»
Δημοτικό Σχολείο στην Αιδηψό