ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Μονή Αρκαδίου (Νομός Ρεθύμνης)


 
  .
Εισιτήρια
Ολόκληρο: €3
Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας Β΄ βάθμιας Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.
Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο
Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαικής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.
Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής - σπουδαστικής τους Ταυτότητας
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

 
  Α.Μ.Ε.Α.
Υπάρχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ στο Μουσείο της Μονής, με κινητές ράμπες.
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Από την Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, στο ύψος της περιοχής του Πλατανιά, υπάρχει παράκαμψη για το Μοναστήρι. Κατά μήκος του δρόμου υπάρχει συνεχής σήμανση με πινακίδες του ΥΠ.ΠΟ.
 
  Πωλητήριο
Το πωλητήριο στεγάζεται προσωρινά στο χώρο της μικρής Τράπεζας, έως την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του νέου μουσείου. Περιέχει:
1.- ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
2.- ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
3.- ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
4.- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
5.- ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ν. Δρανδάκης, Εκκλησιαστικά κεντήματα της Μονής Αρκαδίου 1968, 297-343
Ι. Δημακόπουλος, Ο Sebastiano Serlio και τα μοναστήρια της Κρήτης. 1972, 233-245
Κάντω Φατούρου Ησυχάκη, Η κρητική Αναγέννηση και τα ιταλικά πρότυπα της αρχιτεκτονικής της, Αριάδνη I 1983, 108-112
Ψιλάκης Ν., Μοναστήρια και Ερημιτήρια της Κρήτης, τομ. Β', Ηράκλειο 1993
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου
Δημοτικό Σχολείο Αίμονα
Δημοτικό Σχολείο στο Σκορδίλω
Ελληνιστική γέφυρα
Ιερό Πατσού
Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου
Κουλές στον Κοξαρέ Μυλοποτάμου
Κρήνη-δεξαμενή στο Γαράζο
Κτηριακό συγκρότημα Νικολακάκη στο Τριπόδο Μυλοποτάμου
Μικρό Βαλανείο