ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 
 
 
  Α.Μ.Ε.Α.
Όχι
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Επί της επαρχιακής οδού Ρεθύμνου- Σπηλίου, σε απόσταση περίπου 15 χλμ από την πόλη του Ρεθύμνου, υπάρχει παράκαμψη που οδηγεί στον οικισμό των Γουλεδιανών. Υπάρχει σήμανση που οδηγεί στη βασιλική.
 
  Πωλητήριο
Όχι
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ν. Πλάτων, "Ανασκαφή Ονυθέ Γουλεδιανών Ρεθύμνης" 1955, 303-305
Ν. Πλάτων, "Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής Κεράς Ονυθέ Γουλεδιανών Ρεθύμνης" 1956, 229-231